Všeobecné podmínky

Marcela Magdaléna Masopustová

Zikmunda Wintra 8, Plzeň 301 00

IČO: 613026191. Základní ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.marcelamagdalena.cz) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje poradenství a služby v oblasti duševní hygieny a péče o zdraví a krásu na základě platného živnostenského oprávnění.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služeb nevyužít.

2. Objednávka služeb
Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu pro vámi vybranou službu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo, nejpozději však v souladu se storno podmínkami

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtován storno poplatek objednané služby. Bohužel, v krátkém časovém úseku nemám možnost obsadit místo jinou osobou.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

Dárkové poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Storno podmínky
Zcela rozumím, že klienti musí občas změnit či zrušit domluvenou schůzku. Pokud budete potřebovat změnit rezervaci, prosím Vás o včasné oznámení, jinak budu účtovat storno z ceny vámi vybrané služby. Včasnou zprávou mi dáváte čas, zaplnit vzniklou mezeru a objednat jinou osobu. Děkuji za pochopení

1. Individuální setkání - terapie dotekem
Je-li účastníkem zrušena účast 2 a méně dní před začátkem domluveného termínu, storno činí 50%

1.2 Individuální setkání zahrnující lekce, konzultace a individuální kurzy
Je-li účastníkem zrušena účast 5 a méně dní před začátkem akce, storno činí 100%

2. Otevřené lekce
Při zrušení účasti 4 a více dní před začátkem akce, platba je vrácena v plné výši kupujícímu, popřípadě po dohodě převedena na lekci následující. Při zrušení účasti 3-0 den akce storno činí 100%. Výměna osob je možná po dohodě s provozovatelem.

3. Pořádané pobyty ve Dvůr Svatá Maří
Částka 4.480,- Kč je závazná s přihlášením a je nevratná. Zrušení 14 dní před začátkem až po den akce samotné, storno činí 100% ceny pobytu. Po dohodě, můžete za sebe zajistit vhodného náhradníka, na něhož bude úhrada převedena.

4. Škola Vědomého doteku
Při zrušení účasti 30 a více dní před začátkem akce, storno činí 50% z ceny. Při zrušení účasti od 29 dne po den začátku akce, storno je ve výši 100% . Výměna osob je možná po dohodě s provozovateli

4. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2016

Aktualizace 1.2. 2023